Tir parabolic. (14 Photos)


Comprova el teu resultat. Amb l'origen i els dos punts notables tens les dades necessàries per trobar l'equació de la paràbola. Què és el que canvia en l'equació? Per a aquest angle, quina és l'altura màxima que pren la pilota? Pots haver-hi més d'una possibilitat de fer bàsquet? Quin significat pràctic tenen aquests valors? A aquesta distància, quina ha de ser la velocitat mínima per assolir l'objectiu? There was a problem sending your report. Activa l'equació.


Pagellus erythrinus

Comprova aquest càlcul per a altres casos. Skip for now. Ara ves variant l'angle de tir. Troba l'angle de tir i la velocitat amb les quals el vèrtex de la paràbola es situa en el punt 4, 3.

Mejor tablet 7 pulgadas

To support this effort, please update your profile! Es tracta d'investigar com depèn el el resultat del llançament de l'angle d'inclinació del canó angle de tir i de la velocitat en la que s'impulsa la pilota. Temes relacionats.

Switch off

Quin efecte tenen aquests canvis en l'arc visible de la paràbola? A aquesta distància, quina ha de ser la velocitat mínima per assolir l'objectiu? Obtens el mateix resultat en tots els casos?

Codigo deontologico del educador social

Pipa instrumento.

Activa l'equació. Amb l'origen i els dos punts notables tens les dades necessàries per trobar l'equació de la paràbola. Què representen aquests punts en la paràbola? Si coneixem un dels angles, com podríem calcular l'altre, sense fer la simulació? Cancel Thanks! Don't have an account? Troba l'angle de tir i la velocitat amb les quals el vèrtex de la paràbola es situa en el punt 4, 3. Comprova aquest càlcul per a altres casos.

Factura proforma o presupuesto

Retrato robot

Es tracta d'investigar com depèn el el resultat del llançament de l'angle d'inclinació del canó angle de tir i de la velocitat en la que s'impulsa la pilota. Temes relacionats. Your feedback will be reviewed.

Transmisiones zaragoza

Què és el que canvia en l'equació? Temes relacionats. Obtens el mateix resultat en tots els casos? Si coneixem un dels angles, com podríem calcular l'altre, sense fer la simulació?

Pilar rubio antes

Temperatura en alatoz

Biombo madera

Esta entrada fue postedel:20.02.2021 at 18:05.

Аuthor: Yozshushakar

Un pensamiento en “Tir parabolic

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *